ДЕПРЕСИЯ

  • 04/02/2016 13:06
  • 0
КАК ПРОТИЧА И КАКВО Я ПРЕДИЗВИКВА? ЗАЩО ЕДНИ И СЪЩИ СЪБИТИЯ И ОБСТОЯТЕЛСТВА БИХА МОГЛИ ДА СТАНАТ ПОВОД ЗА КРИЗА ПРИ ЕДИН, А ПРИ ДРУГ- НЕ?

Депресията представлява състояние, което се характеризира с намалена енергия, понижено настроение и спад на активността. Това е едно от най-разпространените заболявания на човечеството и броят на засегнатите се увеличава с нарастване на възрастта. Сред населението над 65 години се съобщава честота между 25-30 %. Депресията се наблюдава два пъти по-често при жените, отколкото при мъжете.

Депресивният синдром включва: болестно потиснато настроение, забавен мисловен процес, понижена действена активност.

Потиснатото настроение и тъгата са основните и най-характерните прояви на заболяването. Наблюдават се още липса на желание за работа, песимизъм, отчуждение, чувство за безпричинна мъка и тъга, понижена активност, умора, несигурност и нерешителност, движенията са забавени, мимиката е застинала с израз на тъга. При тежка депресия би могло да се наблюдава състояние, при което хората не могат да плачат- това е непосилно за тях. Характерни за депресията са честите въздишки, заместващи или съпътстващи думите. В много случаи засегнатите хора изпитват още страх и необяснима тревожност. Те са безразлични и безчувствени към всичко, дори и към най-близките. Други съпътстващи оплаквания са нарушение в съня, загуба на апетит, загуба на либидо и сексуални нарушения, главоболие и аменорея (липса на менструация).

Както при всяко явление в психичния живот на човека, причините за депресията са повече от една. Сред външните фактори, допринасящи за появата на депресивно разстройство, най-чести са: физическите промени и заболявания, стресогенните фактори в околната среда и най-вече емоционални сътресения като тежка лична загуба, проблематични взаимоотношения, финансови проблеми и всяка житейска промяна, свързана със силен стрес – в това число онези, които са желани.

"Вътрешните" причини за депресията са много по-трудни за идентифициране. Макар и в някои случаи да се наблюдава действието на наследствени фактори, тяхното влияние винаги е на второ място след онова, което се случва с нас в нашето индивидуално развитие и във взаимодействието ни със средата, която ни заобикаля. Начинът, по който всеки човек реагира на негативните фактори около себе си е строго субективен и, несъмнено, едни хора са по-предразположени към депресия отколкото други. Затова и предразположението или индивидуалната диспозиция е едно от основните неща, които се вземат под внимание в търсенето на помощ. Безспорно е, че ниското самочувствие и самооценка, както и цялостния песимистичен възглед за себе си и за света правят един човек много по-податлив на депресия от останалите. Едни и същи събития и обстоятелства биха могли да станат повод за криза при един, а при друг - не. Най-често причината за депресивното състояние се крие в комбинация от наследствени, психологически фактори и такива на околната среда.

В основата на психологичната помощ е връщането на човека към положителното мислене, което става след осъзнаването, приемането и/или справянето с доминантната причина за депресивното състояние. Много важна е и физическата активност – разходките сред природата, леки упражнения, плуване, колоездене и др. Творческите дейности отдавна се използват в терапията на различни психически проблеми. Здравословното хранене и избягването на алкохол и цигари също са от основно значение. Терапевтичният процес е дълбинен и се основава на сътрудничество и доверие. Времевата рамка се определя в процеса на работа.


Изгодни оферти за дрехи
гр. Ямбол, Хотел "България", етаж 2, кабинет 4

alexandrova@mail.bg
0885/ 46 11 46