ПСИХИАТЪР ИЛИ ПСИХОЛОГ

  • 09/03/2016 12:15
  • 0
КАКВА Е РАЗЛИКАТА И ЗАЩО ДА ПОТЪРСЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ ?

Психиатърът е лекaр, който е специализирал психиатрия. Той познава добре човешката анатомия и психопатология. Диагностицира болестните промени във възприятието, мисленето, емоциите, паметта, вниманието и поведението. Извършва профилактика и експертиза на психични заболявания. Лекува чрез лекарствени препарати и съобразно болестната картина.

Психологът е специалист с академична специалност „Психология“. Изследва и диагностицира различни поведенчески и личностни характеристики, провежда психологическо консултиране на хора в риск или с актуална проблематика. Психологът е експерт по човешко поведение и подпомага хората в намиране на пътища за по-ефективно функциониране в основни и ежедневни житейски ситуации и при наличие на стресогенни фактори.   

Въпрос, който голяма част от българите си задават е защо трябва да се консултират с психолог, след като могат да си излеят душата на някой роднина или приятел? Този въпрос се базира на идеята, че срещата с психолог най- често протича под формата на разговор, който може да бъде проведен с всеки човек от близкото ни обкръжение, а резултатът ще е един и същ.

Подобно схващане е крайно погрешно, тъй като дейността на психолога не се състои в раздаване на съвети и насоки, общовалидни за всички хора и за всякакви проблеми. Психологът и клиентът задно търсят причините за дадено състояние и пътищата за преминаването през него. Психологът е непредубеден към хората, потърсили помощта му - за разлика от близките и роднините ни, които обикновено са част от проблема. Психологът може да даде тласък за промяна на мисленето и да помогне за осъзнаването на причините за проблемите - понякога съвсем неочаквано и дори незабележимо за хората, с които работи.


Изгодни оферти за дрехи
гр. Ямбол, Хотел "България", етаж 2, кабинет 4

alexandrova@mail.bg
0885/ 46 11 46