Психологическо консултиране

Психологическото консултиране е своеобразен път към добро психично здраве, към изграждане и усъвършенстване на уменията ни за ефективно управление на живота, за развитие на компетенциите ни за комуникация, за себепознание, за емоционална интелигентност. То представлява дълбинно изследване на начина, по който мислите, на убежденията и емоциите Ви. При срещите с психолога се работи на три нива - мисловно, емоционално и поведенческо, с идеята не само да разберем защо и как се случват нещата, но и за да търсим алтернативи на поведението си, за да изработим нови умения за справяне в живота.

Понякога, хората се обръщат към психолог с очакването да получат съвет за конкретна ситуация.

Психологическото консултиране в различните си форми е съпричастие и сътрудничество. Ролята на психолога е да Ви придружи във Вашето търсене, така че да активирате собствените си ресурси и да намерите най-доброто за Вас решение.

Психологът ще съумее да Ви покаже една друга позиция, ще Ви помогне да откриете какво не работи, кое е слабото място в това, което правите. Благодарение на това може да се очаква, че ще развиете увереност, любов и внимание към себе си, ще станете по-добри хора, по-зрели родители, по-ефективни професионалисти. 

 

Психологическото консултиране не би имало ефект без партньорството между клиента и психолога. Клиентът заедно с психолога изследва механизмите на поведението си, за да  бъде по - мотивиран, успешен, емоционално стабилен, за да се справя по-добре със самотата, отхвърлянето, агресивността, гнева, тъгата, тревожността, депресията.


Изгодни оферти за дрехи
гр. Ямбол, Хотел "България", етаж 2, кабинет 4

alexandrova@mail.bg
0885/ 46 11 46